6D 64mm Hollow Slick – Polyester Staple Fiber

mua hàng liên hệ đặt hàngContact us

Lot CN02 Dong Van IV Industrial Park, Dai Cuong Commune, Kim Bang District, Ha Nam Province, Vietnam

+84.363842271

importexport@vikohasanfiber.com.vn

sale05@vikohasanfiber.com.vn


Copyright © 2020 by CÔNG TY CỔ PHẨN VIKOHASAN. CODE and SEO by Lamvt.vn

Call Now Button