TP.HCM sắp vận hành thử nghiệm hệ thống thu phí sử dụng hạ tầng cảng biển

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng vừa ký Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết 10/2020 về mức thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn.

Theo đó, Thành phố thành lập Tổ công tác triển khai Nghị quyết 10/2020; làm việc với Tổng cục Hải quan để được chia sẻ dữ liệu về tờ khai và hàng hoá thông quan qua các cảng thuộc TP.HCM cũng như giao nhiệm vụ cho đơn vị thực hiện thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công công trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn.

Về công tác tài chính, các Sở liên quan được giao nhiệm vụ lập dự án chi phí mua sắm máy móc, thiết bị hệ thống phần mềm thu phí và chi phí đào tạo tập huấn, vận hành thử nghiệm hệ thống thu phí cũng như lập dự toán chi phí triển khai thực hiện Nghị quyết nêu trên.

Trong thời gian chưa phát sinh số thu phí, các chi phí ban đầu sẽ do ngân sách Thành phố đảm bảo.

Cùng với đó, Thành phố sẽ định kỳ tổ chức sơ kết, đánh giá công tác thu phí, xem xét giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thu phí.

Sau một năm thực hiện sẽ đánh giá lại tình hình thu, chi phục vụ công tác này để xác định lại tỷ lệ trích chi phí phù hợp, báo cáo đề xuất UBND Thành phố trình HĐND Thành phố xem xét quyết định.

Sở Giao thông vận tải Thành phố là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các kế hoạch theo Nghị quyết cũng như theo dõi, đôn đốc các Sở ban ngành liên quan.

Sở này cũng được giao nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng mức thu phí với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá vận chuyển nội địa, sử dụng kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng trên địa bàn vào thời điểm thích hợp.

Dự kiến trong tháng 03/2021, các đơn vị chủ trì liên quan như Sở Thông tin, Sở Tài chính, Cảng vụ đường thuỷ nội địa sẽ hoàn tất nhiệm vụ thẩm định và giao dự toán chi ngân sách; triển khai mua sắm máy móc, trang thiết bị, phần mềm.

Và đến tháng 06/2021, Cảng vụ đường thuỷ nội địa sẽ chủ trì vận hành thử nghiệm.

Lãnh đạo UBND TP.HCM cũng yêu cầu, trong quá trình triển khai, nếu phát sinh các khó khăn, vướng mắc, các đơn vị có trách nhiệm báo cáo về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp, đề xuất trình UBND Thành phố chỉ đạo, xử lý.

Về việc thu phí sử dụng hạ tầng cảng biển, đầu tháng 12/2020, Sở Giao thông vận tải TP.HCM có tờ trình gửi UBND Thành phố về Đề án nêu trên, với kỳ vọng tạo nguồn thu cho ngân sách Thành phố; hỗ trợ đầu tư, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông khu vực cửa khẩu cảng biển.

Theo Đề án, đối tượng nộp phí là tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa tạm nhập – tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh sử dụng công trình kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu cảng biển Thành phố.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu sử dụng công trình kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn gồm tổ chức, cá nhân mở tờ khai hải quan trong và ngoài Thành phố.

Riêng tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa vận chuyển nội địa sử dụng kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích khu vực cửa khẩu cảng biển, sẽ được nghiên cứu xây dựng mức thu khi điều kiện kinh tế, xã hội phù hợp.

Với hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh, hàng chuyển khẩu áp dụng mức thu 50.000 đồng/tấn đối với hàng lỏng, hàng rời không đóng trong container; 4,4 triệu đồng/cont với container 40ft và 2,2 triệu đồng với container 20ft.

Với hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu mở tờ khai ngoài TP.HCM sẽ áp dụng mức 500.000 đồng/cont đối với container 20ft; 1 triệu đồng/cont đối với container 40ft và 30.000 đồng/tấn đối với hàng lỏng, hàng rời không đóng trong container.

Với hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu mở tờ khai tại TP.HCM áp dụng mức thu là 250.000 đồng/cont đối với container 20ft; 500.000 đồng/cont với container 40ft và 15.000 đồng/tấn đối với hàng lỏng, hàng rời không đóng trong container.Hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để phục vụ đảm bảo an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, sẽ được miễn thu phí.

Giai đoạn đầu, TP.HCM sẽ thu phí từ ngày 1/07/2021 đến hết ngày 31/07/2021, tại cụm cảng Cát Lái thuộc quản lý, giám sát của Hải quan khu vực 1.Trong thời gian này sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm và hoàn thiện công tác thu phí để triển khai cho các cảng còn lại trên địa bàn Thành phố.

Giai đoạn 2 dự kiến bắt đầu từ ngày 1/08/2021 tại tất cả các cảng trên địa bàn Thành phố.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *