Hiệp hội Dệt May Việt Nam gia nhập Liên minh may mặc bền vững (SAC)

Ngày 18 tháng 5 năm 2020, Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) gia nhập Liên minh may mặc bền vững (SAC) và sẽ sử dụng bộ công cụ đo lường hiệu suất bền vững của nhóm, Higg Index, để thúc đẩy ngành dệt may Việt Nam và ngành may mặc trong hành trình bền vững về môi trường và xã hội.

Với tư cách là thành viên của SAC, VITAS sẽ tham gia cùng hơn 250 thương hiệu, nhà bán lẻ và nhà sản xuất toàn cầu, cũng như chính phủ, các tổ chức môi trường phi lợi nhuận và các tổ chức học thuật, để cùng nhau cam kết cải thiện tính bền vững của chuỗi cung ứng trong ngành may mặc và giày dép.

Chủ tịch VITAS – ông Vũ Đức Giang cho biết, với sự hỗ trợ từ đối tác chiến lược của chúng tôi – WWF, VITAS rất vui mừng được gia nhập SAC. Chúng tôi tự tin rằng việc trở thành thành viên của SAC sẽ  tăng cường vai trò hướng dẫn của VITAS đối với các công ty dệt may Việt Nam góp phần cải thiện môi trường sản xuất của nhà máy và cả môi trường của cộng đồng địa phương. Chúng tôi tham gia liên minh toàn cầu này với cam kết mạnh mẽ để thúc đẩy mục tiêu bền vững của ngành dệt may Việt Nam song hành với các mục tiêu toàn cầu. Trở thành thành viên SAC là rất quan trọng để đạt được tầm nhìn chung về bền vững Sản xuất tại Việt Nam mà VITAS và WWF và các đối tác như IDH (Tổ chức Thương mại bền vững), GIZ (Cơ quan phát triển quốc tế Đức), WRG 2030 (Chương trình nước 2030) để cùng nhau thực hiện trong dự án Dệt Xanh hóa ngành Việt Nam.

Trong mối quan hệ với SAC, VITAS phối hợp để hỗ trợ Chỉ số Higg, đo lường hiệu suất bền vững và thúc đẩy tính minh bạch của chuỗi cung ứng và ra quyết định để cải thiện hiệu quả và tác động bền vững. Higg Index là bộ công cụ dựa trên chỉ báo cho phép nhà cung cấp, nhà sản xuất, thương hiệu và nhà bán lẻ đánh giá vật liệu, sản phẩm, cơ sở và quy trình dựa trên hiệu suất môi trường, thực hành lao động xã hội và lựa chọn thiết kế sản phẩm.

Giám đốc điều hành Amina Razvi cho biết, chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh VITAS vào Liên minh may mặc bền vững và mong muốn được tham gia vào nỗ lực toàn ngành trên hành trình bền vững. VITAS là một phần của Liên minh giúp chúng tôi thúc đẩy việc sản xuất có trách nhiệm.

Giới thiệu về VITAS

Hiệp hội Dệt may Việt Nam còn được gọi là VITAS, là một tổ chức phi lợi nhuận, độc lập, dựa trên kết nối các Doanh nghiệp  thành viên, được thành lập theo nguyên tắc tự nguyện và bình đẳng của các tổ chức và doanh nghiệp của tất cả các thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực dệt may tại Việt Nam. Hiệp hội được thành lập vào ngày 16 tháng 7 năm 1999 để đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp của các thành viên. Hiệp hội có sức mệnh xây dựng nguồn lực thống nhất cho ngành dệt may, thúc đẩy sự lãnh đạo và hợp tác quốc tế trong chuỗi cung ứng, để cùng nhau xây dựng một tương lai bền vững cho ngành dệt may.

Về Liên minh may mặc bền vững (SAC)

Liên minh may mặc bền vững (SAC) là một nhóm gồm hơn 250 công ty dệt may, thương hiệu giày dép, nhà bán lẻ, nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ, hiệp hội thương mại, tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức học thuật làm việc để giảm tác động môi trường và xã hội sản phẩm trên toàn thế giới. Thông qua sự tham gia của nhiều bên, SAC định hướng dẫn dắt ngành công nghiệp hướng tới tầm nhìn chung về tính bền vững được xây dựng theo cách tiếp cận chung để đo lường và đánh giá hiệu quả bền vững của sản phẩm dệt may, ưu tiên cho hành động và thực thi đổi mới công nghệ. SAC được thành lập như một tổ chức phi lợi nhuận và ra mắt bộ công cụ Higg Index vào năm 2011.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *