Sự khác nhau giữa sợi tự nhiên và sợi tổng hợp

Bảng tóm tắt sau đây sẽ cho các bạn một số điểm khác nhau cơ bản cần biết để so sánh sự khác nhau giữa xơ sợi tự nhiên và nhân tạo.

              SỢI  TỰ NHIÊN ( NATURAL FIBRE)              SỢI TỔNG HỢP ( SYNTHETIC FIBER)
Xơ sợi có nguồn gốc từ thiên nhiên. Xơ sợi có nguồn gốc nhân tạo.
Chiều dài xơ là do thiên nhiên tạo ra. Chiều dài xơ có thể kiểm soát bởi con người.
Xơ sợi có thể tìm thấy ở dạng xơ sợi ngắn  ( staple) 

hoăc xơ dài liên tục ( Filament). Hầu hết sợi tự nhiên

là xơ ngắn như bông , len ( Cotton, Wool)…Tơ tằm

là sợi xơ dài nhưng có thể cắt ngắn để có sợi xơ

ngắn.

Có thể là xơ sợi dài liên tục ( Filament) nhưng cũng có 

thể sản xuất ở dạng xơ ngắn( staple) bằng cách

cắt ngắn hoặc kéo sợi không liên tục. Như

polyester , Nylon…Nói chung chiều dài xơ phụ thuộc

vào mong muốn của con người.

Không cần đến công đoạn kéo sợi ( spinneret) Cần thiết phải kéo sợi ( spinneret) để tạo ra sợi 

filament

Sợi thiên nhiên filament không cần đến quy trình kéo sợi. Nguyên liệu phải được làm ở dạng chảy lỏng hoặc 

hòa tan , sau đó kéo thành sợi dài filament sau khi

làm đông rắn hoặc làm khô

Không sử dụng hóa chất trong quá trình sản xuất sơi. Hóa chất hòa tan là cần thiết cho quá trình sản 

xuất sợi.

Vải từ sợi tự nhiên cho người mặc cảm giác thoải mái, 

dễ chịu ( Comfortable) .

Vải từ sợi nhân tạo không cho người mặc cảm giác 

dễ chịu , thoải mái ( comfortable) như vải sợi tự nhiên.

Có thể chứa hàm lượng tạp chất từ thiên nhiên, cần 

xử lý loại bỏ như nấu tẩy ( scouring, bleaching)…

Không chứa tạp chất thiên nhiên.> Không cần 

tiền xử lý ( Pretreatment).

Không thể thay đổi cấu tạo sơ sợi. Có thể can thiệp làm biến tính cấu tạo xơ sợi để 

tạo ra những tính năng ưu việt mới.

Máu sắc là màu tự nhiên. Có thể tạo màu từ dung dịch trước khi kéo sợi.
Xơ có cấu trúc gấp nếp ( crimp) do quá trình tự nhiên Tạo nếp gấp ( crimp) nhân tạo sau quá trình 

kéo sợi

Hầu hêt xơ sợi tự nhiên là có tính chất hút nước 

( Hydrophilic).

Hầu hết xơ sợi tự nhiên là kỵ nước ( Hidrophobic)
Cần phải xử lý nấu tẩy ( Scouring , bleaching) trước 

công đoạn xử lý ướt sau đó như nhuộm màu ( dyeing)

hay hoàn tất khác ( Finishing)

Yêu cầu xử lý trước ( pretreatment) là hạn hữu cho 

một số trường hợp cần thiết, hoặc đơn giản hơn

rất nhiều so vơi sợi tự nhiên.

Dễ nhuộm màu Khó và phức tạp để nhuộm màu hơn sợi tự nhiên.
Hầu hêt tạo ra tro tàn khi cháy. Hầu hết là nóng chảy.
Khi cháy tạo ra mùi tóc cháy hoặc giấy cháy Khi cháy thoát ra mùi hóa chất nào đó.
Giá đắt hơn xơ sợi nhân tạo trong hầu hết 

trường hợp.

 Nói chung ít giá trị hơn sợi tự nhiên.
Thân thiện với môi trường , dễ phân hủy trong tự nhiên Không thân thiện với môi trường, một số là nguy hại 

cho môi trừơng như sơi Polypropylene

Xơ sợi tự nhiên là nhu cầu rất lớn cho nhu cầu may mặc của con người. Xơ sợi nhân tạo có nhu cầu rất lớn cho đời sống 

của con người ngoài nhu cầu may mặc.

Ít bền hơn sợi nhân tạo Bến hơn xơ sợi tự nhiên.
So với xơ sợi nhân tạo thì nhu cầu là ít hơn. Do tính đa dạng trong nhu cầu sử dụng nên sợi nhân 

tạo có sức tiêu thụ luôn lớn hơn.

 

Nguồn: https://kienthucdetmay.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *